avatar

Zekun Tong 童泽坤

PhD Student at National University of Singapore

Publications

Graph Neural Networks

 • Deep Learning on Graph-structured Data
  PhD Thesis
  Zekun Tong
  PDF
 • Directed Graph Contrastive Learning
  NeurIPS 2021, poster
  Zekun Tong, Yuxuan Liang, Henghui Ding, Yongxing Dai, Xinke Li, Changhu Wang
  PDF, Code, Supp, Poster
 • Digraph Inception Convolutional Networks
  NeurIPS 2020, poster
  Zekun Tong, Yuxuan Liang, Changsheng Sun, Xinke Li, David S. Rosenblum, Andrew Lim
  PDF, Code, Supp, Poster
 • Directed Graph Convolutional Network
  arXiv 2020, preprint
  Zekun Tong, Yuxuan Liang, Changsheng Sun, David S. Rosenblum, Andrew Lim
  PDF

Computer Vision

 • Bridging the Source-to-target Gap for Cross-domain Person Re-Identification with Intermediate Domain
  arXiv 2022, preprint
  Yongxing Dai, Yifan Sun, Jun Liu, Zekun Tong, Yi Yang, Ling-Yu Duan
  PDF
 • Primitive3D: Learning from 3D Objects Assembled with Random Primitives
  CVPR 2022, poster
  Xinke Li, Henghui Ding, Zekun Tong, Yuwei Wu, Yeow Meng Chee
  Code
 • Dual-refinement: Joint Label and Feature Refinement for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification
  TIP 2021, journal
  Yongxing Dai, Jun Liu, Yan Bai, Zekun Tong, Lingyu Duan
  PDF, Code
 • PointBA: Towards Backdoor Attacks in 3D Point Cloud
  ICCV 2021, poster
  Xinke Li, Zhirui Chen, Yue Zhao, Zekun Tong, Yabang Zhao, Andrew Lim, Joey Tianyi Zhou
  PDF
 • IDM: An Intermediate Domain Module for Domain Adaptive Person Re-ID
  ICCV 2021, oral
  Yongxing Dai, Jun Liu, Yifan Sun, Zekun Tong, Chi Zhang, Lingyu Duan
  PDF, Code
 • Generalizable Person Re-identification with Relevance-aware Mixture of Experts
  CVPR 2021, poster
  Yongxing Dai, Xiaotong Li, Jun Liu, Zekun Tong, Ling-yu Duan
  PDF
 • Campus3D: A Photogrammetry Point Cloud Benchmark for Hierarchical Understanding of Outdoor Scene
  ACM MM 2020, oral
  Xinke Li, Chongshou Li, Zekun Tong, Andrew Lim, Junsong Yuan, Yuwei Wu, Jing Tang, Raymond Huang
  PDF, Website, Code
 • Reproducibility Companion Paper: Campus3D: A Photogrammetry Point Cloud Benchmark for Outdoor Scene Hierarchical Understanding
  ACM MM 2021, poster
  Yuqing Liao, Xinke Li, Zekun Tong, Yabang Zhao, Andrew Lim, Zhenzhong Kuang, Cise Midoglu
  PDF, Website, Code

Spatio-temporal Data Mining

 • Modeling Trajectories with Neural Ordinary Differential Equations
  IJCAI 2021, poster
  Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Hanshu Yan, Yiwei Wang, Zekun Tong, Roger Zimmermann
  PDF
 • Fine-Grained Urban Flow Inference
  TKDE 2020, journal
  Kun Ouyang, Yuxuan Liang, Ye Liu, Zekun Tong, Sijie Ruan, Yu Zheng, David S. Rosenblum
  PDF